AFM AFM

Disclaimer

Ondanks het feit dat Dormio Investments de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de inhoud van de website en overige marketinguitingen, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. Dormio Investments is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van informatie uit de door Dormio Investments gecreëerde website en overige marketinguitingen. Dormio Investments wijst hierbij iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk af voor onder andere maar niet uitsluitend schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van informatie van de website en overige marketinguitingen en/of informatie waarnaar links op deze website en overige marketinguitingen verwijzen.

De genoemde prijzen zijn in euro's, exclusief btw en exclusief inventaris. Indien het een wederverkoop betreft zijn er kosten koper van toepassing. De verkoopadviseur zal u hierover informeren.

Aan de inhoud van deze website en overige marketinguitingen kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. De afgebeelde illustraties en artist impressions zijn uitsluitend bedoeld als indicatie van de toekomstige sfeer in het resort en daardoor niet bindend voor het eindresultaat. Diverse projecten zijn nog in ontwikkeling. Alle informatie kan aan verandering onderhevig zijn.

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website en overige marketinguitingen waaronder onder andere maar niet uitsluitend auteursrechten, merkrechten en databankrechten, rusten bij Dormio Investments en/of haar licentiegevers. Het verveelvoudigen, openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze website en overige marketinguitingen en/of elk ander gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dormio Investments.